Anti-HAV-IgG (IgG-antikroppar mot hepatit A-virus)

Förebyggande

Nyckelord: Lever, Botkins sjukdom, viral hepatit, gulsot, blod

Anti-hepatit Ett IgG-antikroppar (anti-HAV IgG) kvalitativt test - en metod för att detektera IgG-klass antikroppar - specifikt för hepatit A, vilket indikerar aktuell och tidigare överförd hepatit A, hepatit A-vaccination och utseendet av immunitet. De viktigaste indikationerna för användning: diagnos av tidigare överförd hepatit A, bestämning av immunitet mot hepatit A-virus efter vaccination.

Hepatit A (Botkins sjukdom) är en virusinfektionssjukdom. Sjukdomens orsaksmedel är ett virus med enkelsträngad RNA, utan kappa, av familjen Picornaviridae från enterovirus-släktet. Inkubationsperioden är 15-45 dagar (i genomsnitt 20-30 dagar). Ofta är barn i förskoleåldern och grundskolan sjuka (upp till 80%). Överföringsmekanismen är fekal-oral, överföringsvägen är huvudsakligen vattenhaltig och mat. Sjukdomen kännetecknas av en primär lesion i levern, manifesterad av förgiftning, ibland gulsot. Sjukdomens början: Uppkomsten av akut, feber, kräkningar, illamående, böjning med bitterhet, hypokolisk avföring, huvudvärk, muskelsmärta, tråkig smärta i rätt hypokondrium, förtäring av urinen. Förekommer skinn och slemhinnor i 5-7 dagar sjukdom, förstorad lever, ibland mjälte. På sjukdomshöjden, som vanligtvis varar 2-3 veckor, blir urinen en ölfärg, och avföring blir missfärgad. Perioden av toppgulsot varar 2-7 dagar och ersätts av en minskning på 2-10 dagar. Återhämtningsperioden är 1-3 månader. I anicteric form (förekommer 2-10 gånger oftare än gulsot) finns det ingen synlig gulsot och en ökning av innehållet i bilirubin i blodet.

Antikroppar av IgG-klassen (liksom IgM-klassen) produceras i den tidiga perioden av akut infektion. IgM antikroppar försvinner vanligtvis efter 3-4 månader, men kan detekteras upp till 10 månader.

Efter sjukdomen kvarstår antikropparna i IgG-klassen under hela livet och ger immunitet mot hepatit A.

Hepatit A-virus (HAV), IgM-antikroppar

HEPATITIS EN VIRUS

Etiologi. Hepatit A-virus (HepatitisVirus, HAV) är en viruspartikel, saknar skalet och tillhör familjen Picornaviridae, släktet Hepatovirus; Genomet består av enkelsträngad RNA.

Epidemiologi. Källan för infektion för en person är en sjuk person. Huvudvägarna för överföring är främst den fekala orala vägen, genom vatten och produkter som är förorenade med avföring. Med tanke på viremias stadium under den akuta perioden av sjukdomen är infektion genom blod möjligt, men dessa fall är extremt sällsynta. Epidemiska fall i utvecklade länder idag är sällsynta, förknippade med vatten, främst viral hepatit A är en "resenärs sjukdom". Penetrerar genom endotelet i tarmväggen, kommer HAV in i lymfoidringen, sedan in i blodet och in i levercellerna, där det replikerar. När titern av anti-HAV-IgM ökar och anti-HAV-IgG framträder för HAV-antigenet, liksom aktivering av cellulär immunitet, elimineras viruset från kroppen - återhämtningen börjar. Det finns ingen uthållighet av detta virus, så den kroniska kursen utvecklas inte. Vaccination skyddar effektivt mot infektion, men för att undvika övervaccination hos personer som är äldre än 40 år är det nödvändigt att genomföra en studie om halterna av totala antikroppar mot HAV, eftersom mer än 50% av befolkningen immuniseras vid denna ålder.

Kliniska manifestationer. Inkubationstiden är 15-45 dagar, under epidemiska utbrott kan minskas till 7-10 dagar. HAV är i de flesta patienter asymptomatisk, ganska ofta en anicterisk form, åtföljd av influensaliknande symtom. Chroniseringsprocessen sker inte, fulminantformer är sällsynta. Med ålder ökar risken för att utveckla en allvarlig sjukdomsform, medan hos barn är 90% av HAV-fallen asymptomatiska.

Diagnos. Laboratoriediagnos av viral hepatit A är huvudsakligen baserat på detektering av serologiska markörer (IgM-immunoglobuliner, IgG-immunoglobuliner och totala antikroppar). Molekylära metoder för detektering av viruset genom PCR utförs inte i allmän klinisk praxis.

IgM bestäms omedelbart med utseende av gulsot och är en diagnostisk markör för viral hepatit A, som optimalt bestäms för differentialdiagnosen av etiologin av hepatit under den akuta perioden av sjukdomen. Denna klass av antikroppar varar i genomsnitt 8-12 veckor, i 4% av patienterna kan bestå upp till 1 år. Kort efter igångsättningen av IgM i blodet börjar IgGs detekteras, återstår för livet och ger stabil immunitet. Förekomsten av anti-HAV-IgG i humant blod (i frånvaro av anti-HAV-IgM) indikerar närvaro av immunitet mot hepatit A-viruset som ett resultat av en tidigare infektion eller vaccination mot detta virus. Anti-HAV-IgG visas i serum 2 veckor efter vaccination och efter administrering av immunoglobuliner. Nivån av antikroppar efter infektion är högre än efter passiv överföring. Anti-HAV-IgG överföres från moder till fostret genom transplacental och kan detekteras hos barn även över 1 års ålder.

Bestämningen av nivån av totala antikroppar mot HAV används exklusivt för epidemiologiska ändamål eller för att bestämma före vaccinationsstatus. Bland de gemensamma antikropparna dominerar antikroppar av IgG-klassen, förutom perioden med akut HAV-infektion, när antikroppar av IgM-klassen råder. De är nästan alltid närvarande när akut hepatit uppstår och finns vanligtvis under resten av livet (i 45% av den vuxna befolkningen finns dessa antikroppar närvarande i serum). Deras närvaro indikerar tidigare exponering för HAV, återvinning och förvärvad immunitet mot HAV som ett resultat av vaccination.

anti-HAV, IgM

Specifika antikroppar av klass M i serum mot viral hepatit A-antigen, som produceras under de första veckorna av akut infektion och kvarstår i 2-6 månader efter infektion.

Ryska synonymer

Hepatit A-virus-IgM-antikroppar

Engelska synonymer

Antikroppar mot hepatit A-virus, IgM, HAVAb, IgM, viral hepatit A-antikropp.

Forskningsmetod

Vilket biomaterial kan användas för forskning?

Hur förbereder man sig för studien?

Rök inte i 30 minuter före donation av blod.

Allmän information om studien

Hepatit A är en infektion som påverkar levern. Det kännetecknas av inflammation i levervävnaden och ett förstorat organ.

Hepatit A överförs via mat eller vatten som är förorenat av ett virus eller vid kontakt med en sjuk person. Det kan uppträda i akut form, det har ingen kronisk form, som hos andra typer av viral hepatit.

Som svar på införandet av viruset producerar immunsystemet antikroppar. Detta test hjälper till att upptäcka antikroppar mot viral hepatit A i blodet.

Även om hepatit kan orsakas av olika faktorer, är symtomen på sjukdomen alltid ungefär lika. Levervävnaden är skadad, varefter den inte kan fungera normalt. Toxiner och metaboliska produkter som bilirubin och ammoniak, som i levern är dåligt avlägsnade från kroppen utan en reaktionscykel, upphör att återvinnas. Dessutom kan koncentrationen av bilirubin och leverenzym i blodet öka. Kontroll av nivån av bilirubin eller leverenzym kan indikera hepatit, men inte vad som orsakade det, medan testning mot antikroppar mot viral hepatit hjälper till att bestämma orsaken till sjukdomen.

När kroppen utsätts för hepatit A-virus, producerar immunsystemet först klass M-immunoglobuliner (IgM). De produceras vanligtvis efter 2-3 veckor från infektionsdagen och senast från 2 till 6 månader. Sena G-antikroppar kvarstår vanligtvis för livet. Eftersom immunoglobuliner M till hepatit A-viruset uppträder i de tidiga infektionsstadierna indikerar deras närvaro direkt utvecklingen av hepatit, nämligen den allra senaste infektionen med hepatit A-viruset. IgM börjar detekteras i blodet efter 2 veckor från infektionsdagen och försvinner efter 3-12 månader.

Vad används forskning för?

 • För diagnos av hepatit A - för tidig upptäckt av infektion (eftersom immunoglobulinerna M produceras först av kroppen) och diagnosen av sjukdomar med symptom på akut hepatit.
 • För diagnos av asymptomatisk hepatit A.

När är en studie planerad?

 • Med följande symtom:
  • gulsot,
  • mörk urin och / eller lindring av pall,
  • aptitlöshet
  • trötthet,
  • illamående, kräkningar,
  • buksmärtor
  • feber,
  • ledsmärta.
 • Om det finns tecken på stagnation av gallan, följt av sjukdom och feber.
 • Med en plötslig ökning av leverenzymnivåerna: bilirubin, alaninaminotransferas, aspartataminotransferas, alkaliskt fosfatas, gamma-glutamyltranspeptidas.
 • Vid kontakt med infektionen, oavsett de symptom som finns i patienten.

Vad betyder resultaten?

S / CO (signal / cutoff) förhållande: 0 - 0,79.

Om vaccination inte har utförts bör tolkningen av resultaten vara följande (med hänsyn till IgG för hepatit A):

 • Den akuta fasen av hepatit A (troligen infektionen inträffade för mer än 2 månader sedan).
 • Om testet för IgG är positivt, är den akuta fasen av hepatit bakom eller kontakt med viruset för länge sedan.
 • Om IgG-testet är negativt, finns det ingen ströminfektion och det var inte någon kontakt med hepatit A-viruset tidigare.

Vad kan påverka resultatet?

Falska positiva resultat bidrar till:

 • autoimmuna störningar (systemisk lupus erythematosus, thyroidit etc.)
 • HIV-infektion, etc.

Viktiga anteckningar

 • Om du misstänker kontakt med viral hepatit A (inom de senaste 7-10 dagarna) och med ett efterföljande negativt testresultat rekommenderas att du upprepar studien efter 2 veckor.
 • Hepatit A får inte orsaka några symtom hos vissa människor, liksom hos små barn.
 • 30% av den vuxna befolkningen i jorden över 40 år har antikroppar mot hepatit A.
 • Det finns ett vaccin mot hepatit A som främjar produktionen av antikroppar mot viruset. Enligt Centers for Disease Control (USA) minskade fallen av hepatit A med 89% efter vaccinet administrerades 1995.

Rekommenderas också

Vem gör studien?

Terapeut, infektionssjukdomsspecialist, gastroenterolog, epidemiolog, hepatolog.

litteratur

 • Hepatit och effekterna av hepatit (KP Mayer, 2004).
 • Chernecky Berger: Laboratory Tests and Diagnostic Procedures, 5: e utgåvan.
 • Ferri: Ferris kliniska rådgivare 2009, 1: e upplagan.
 • Fischbach, Frances Talaska: Handbok för laboratoriet Diagnostiska test, 7: e upplagan.
 • Keogh: Sjuksköterska och diagnostiska tester (2011).
 • Moisio: Understanding Laboratory and Diagnostic Tests (1998).

Yunimedik,

Markör av tidigare hepatit A-virusinfektion eller vaccination mot hepatit A.

Antikroppar av IgG-klassen mot hepatit A-viruset uppträder i samband med infektion kort efter antikropparna i IgM-klassen och kvarstår efter att ha lidit hepatit A för livet, vilket ger stabil immunitet. Förekomsten av anti-HAV-IgG i humant blod (i frånvaro av anti-HAV-IgM) indikerar närvaro av immunitet mot hepatit A-viruset som ett resultat av en tidigare infektion eller vaccination mot detta virus.

Funktioner av infektion. Hepatit A är en akut virussjukdom som kännetecknas av leverskador, dyspepsi och katarralsymptom. Inkubationstiden på 28-45 dagar, vid epidemiska utbrott sänks till 7 - 10 dagar. Vid slutet av inkubationsperioden ökar nivåerna av hepatransaminaser. Katarrhalperioden (1-5 dagar) kännetecknas av ett toxiskt syndrom: en ökning i kroppstemperatur upp till 38-40 ° C, ont i halsen, huvudvärk, aptitlöshet, illamående, epigastrisk obehag. Vid sjukdomshöjden (2-3 veckor) blir urinen en färg av öl eller te, och avföring blir missfärgad. Om mer än 70% av levervävnaden påverkas (isterform) blir slemhinnor och hud gulaktiga.

Främst barn från 4 till 15 år är sjuka, och epidemiska utbrott inträffar under vattenvägarna. En infekterad person är smittsam vid slutet av inkubationsperioden och i början av katarrhalperioden. Sjukdomen förekommer i isterisk (10%) eller anicterisk (90%) former. Hepatit A-viruset (HAV) hör till enterovirus, är stabilt i miljön, överförs av fekal-oral mekanism genom mat, vatten och kontakt-hushållsformer. Penetrerar genom endotelet i tarmväggen, kommer HAV in i lymfoidringen, sedan in i blodet, sedan in i levercellerna, där det replikerar. När titern av anti-HAV-IgM ökar och anti-HAV-IgG framträder för HAV-antigenet, såväl som aktivering av cellulär immunitet, elimineras viruset från kroppen, återhämtning sker.

Jämfört med annan viral hepatit är hepatit A mer godartad. Svåra former är sällsynta och mer troliga hos vuxna. Återstående effekter i form av en autoimmun process eller gallisk dyskinesi förekommer inte mer än 1% av fallen.

Hav igg positiv vad betyder det

Anti-HAV antikroppar - antikroppar mot hepatit A-viruset (IgM anti-HAV) -a detekterades under det akuta stadium av hepatit A; och det kan finnas år efter återhämtning (IgG anti-HAV).
Jämfört med annan viral hepatit är hepatit A mer godartad. Svåra former är sällsynta och mer troliga hos vuxna. Återstående effekter i form av en autoimmun process eller gallisk dyskinesi förekommer inte mer än 1% av fallen. Hepatit A-viruset (HAV) hör till enterovirus, är stabilt i miljön, överförs av fekal-oral mekanism genom mat, vatten och kontakt-hushållsformer. Penetrerar genom endotelet i tarmväggen, kommer HAV in i lymfoidringen, sedan in i blodet, sedan in i levercellerna, där dess reproduktion uppträder. När titern av anti-HAV-IgM ökar och anti-HAV-IgG framträder för HAV-antigenet, såväl som aktivering av cellulär immunitet, elimineras viruset från kroppen, återhämtning sker.

Antikroppar av IgG-klassen mot hepatit A-viruset - en markör för tidigare infektion med hepatit A-viruset eller vaccination mot hepatit A.

Antikroppar av IgG-klassen mot hepatit A-viruset uppträder i samband med infektion kort efter antikropparna i IgM-klassen och kvarstår efter att ha lidit hepatit A för livet, vilket ger stabil immunitet. Förekomsten av anti-HAV-IgG i humant blod (i frånvaro av anti-HAV-IgM) indikerar närvaro av immunitet mot hepatit A-viruset som ett resultat av en tidigare infektion eller vaccination mot detta virus.

Immunologi och infektioner.

Biokemiskt blodprov

ALLMÄN ANALYS AV BLOD, COAGULLOGRAM (se nedan)

blodtyp, Rh

HORMONER OCH ONCOMARKERS

IMMUNOLOGI, HEPATITIS, ANDRA INFEKTIONER

Reumatoid faktor

Ett protein som uppträder under autoimmuna processer (åtföljd av bildandet av onormala proteiner och antikroppar mot sina egna proteiner). Normalt frånvarande i serum.

C-reaktivt protein

Protein akut inflammationsfas. Det binder till bakterier och underlättar deras matsmältning genom immunceller av organismer. Formas i levern.

- inflammation, vävnadsnekros, trauma, kirurgi

Antistreptolysin O

Antikroppar mot beta-hemolytisk streptokockgrupp A. Titerna stiger en vecka efter infektionsstart, når en topp i 3-5 veckor, sänks till normen om sex månader eller ett år.

AT-TG, TPO

Antikroppar mot thyroglobulin och sköldkörtelperoxidas - proteiner i sköldkörteln. Markörer av autoimmuna tillstånd - Graves sjukdom, autoimmun thyroidit - där autoantikroppar bildas till sina egna normala proteiner som skadar sina egna vävnader. De är inte ett kriterium för att ordinera terapi utan att utvärdera sköldkörtelfunktionen (bestämning av hormonnivåer).

Immunoglobuliner IgA, IgM, IgG

Antikroppar bildade genom verkan av antigener - främmande proteiner.

IgA - det huvudsakliga immunoglobulinet som utsöndras av slemhinnor, spelar en barriärroll mot infektioner.

- kronisk leversjukdom

- kroniska infektioner, särskilt matsmältningsorganet och luftvägarna

- reumatoid artrit och andra reumatiska sjukdomar

IgM är det första immunoglobulinet som svarar inför infektionen. Är en markör för processens svårighetsgrad. Efter utseendet av senare antikroppar - IgG minskar dess mängd.

- tidig period av bakteriell eller parasitisk infektion

- proteinförlust (gastrointestinala sjukdomar, brännskador)

IgG - det huvudsakliga serumimmunoglobulinet, används för långtidsskydd mot infektioner. Autoantikroppar tillhör denna klass.

- autoimmuna sjukdomar (systemisk lupus erythematosus, reumatoid artrit, Sjogrens syndrom), sarkoidos

Immunoglobulin IgE totalt

Antikroppar bildade under allergiska, atopiska, anafylaktiska reaktioner.

- allergiska sjukdomar (astma, höfeber, eksem)

- några progressiva tumörer

HEPATIT

Viral hepatit är en grupp av sjukdomar med liknande symtom som orsakas av olika virus. Hepatit A-virus lever i mag-tarmkanalen och överförs via obehandlade händer - Botkins sjukdom, gulsot. Det finns ett vaccin mot honom. Det blir inte kroniskt och är inte farligt av den fortsatta utvecklingen av cirros eller levercancer. Den återstående hepatit är serum, överförs genom blodet och i varierande grad (beroende på vilken typ av virus) - sexuellt och i utero. Dessa virus kan kvarstå i kroppen under lång tid och orsaka en långvarig kronisk inflammatorisk process i levern - kronisk viral hepatit, ofta kombinerad med varandra och full av degeneration i levercancer eller cirros.

Hepatit B-viruset har flera antigener, de och antikroppar mot dem är fast beslutna att diagnostisera processens akuthet, dess aktivitet (virusmultiplicering), för att övervaka effektiviteten av behandlingen, för att bedöma immunsystemets styrka. Hepatit B-vaccinet existerar.

Hepatit C, i motsats till hepatit B, sänds mindre ofta intrauterin och sexuellt, nästan uteslutande genom serum. Det finns inget vaccin mot det.

Hepatit D (delta) existerar inte i en oberoende form, detta virus kan kombineras med hepatit B-viruset och i detta fall förvärras, accelererar och orsakar malignitet. Diagnos av hepatit Delta med hepatit B utförs för att förtydliga prognosen.

Hbs ag

Screening studie för hepatit B - virus yta antigen - australiskt antigen. Den första markören för infektion förblir positiv när den kvarstår.

Anti-Nbs

Antikroppar mot ytantigenet av hepatit B-viruset. De bildas flera veckor efter starten av HbsAg - produktionen av skyddande immunitet. För att bedöma den naturliga immuniteten tillräckligt kvalitativ analys, utvärderas intensiteten av vaccinationsimmuniteten genom kvantitativ analys.

Anti-Hbc Sum, IgM

Antikroppar mot det inre (nukleära) proteinet i hepatit B-viruset. De är det viktigaste testet vid diagnos av hepatit B och kan vara positiva i frånvaro av Hbs Ag. Totala antikroppar förblir positiva och när hepatit härdas är IgM positiv endast vid akut hepatit och närvaron av dessa antikroppar är ett nödvändigt diagnostiskt kriterium för akut hepatit B.

Hbe Ag, Anti-Hbe

Studien av E-antigenet av hepatit B-viruset och dess antikroppar utförs gemensamt och endast hos patienter med långsiktigt positiv HbsAg. Med den aktiva reproduktionen av viruset uppträder antigenet E i blodet och det finns inga antikroppar mot det. När man växlar till ett inaktivt tillstånd uppträder antikroppar och antigenet försvinner, men det betyder inte att det inte finns någon smitta. Värdet av detta test är vid bedömning av virusets respons till behandling.

Anti-HCV Sum, IgM

Hepatit C-virusantikroppar är totala och IgM. Deras närvaro betyder inte skyddande immunitet, det är metoden att diagnostisera sjukdomen. Om resultatet är positivt, letas antigenet efter - virus-RNA. Ett negativt testresultat betyder inte avsaknad av infektion. Närvaron av IgM betyder processens skärpa.

Anti-HDV Sum, IgM

Totala antikroppar mot hepatit D-virus (delta). Deras närvaro betyder inte nödvändigtvis en aktiv infektion, mer exakt diagnos genom detektering av ett virusantigen. Screening för hepatit Delta utförs hos patienter med kronisk hepatit B. Närvaron av IgM innebär en förvärmning av processen.

Anti-HAV Sum, IgM

Totala antikroppar mot hepatit A-virus - IgG + IgM. Närvaron av IgG betyder asymptomatisk transport av viruset eller immunitet mot tidigare överförd hepatit A, i vilket fall det betyder skydd mot sjukdomen. Kronisk hepatit A händer inte. Förekomsten av IgM betyder akut hepatit A.

INFEKTION

Antikroppar mot humant immunbristvirus. Screeningstudie för att identifiera HIV-infekterade. Tillåter inte att diagnostisera och förutsäga utvecklingen av aids. HIV-infektion kan bli en AIDS-sjukdom i många år. Antikroppar uppträder vanligtvis vid 4-12 veckors infektion, men kan förekomma senare. Frånvaron av antikroppar betyder inte frånvaron av HIV-infektion.

Förekomsten av antikroppar (dubbel positiv) - HIV-infektion.

Wasserman reaktion - screening test för syfilis. Det blir positivt inom 1-3 veckor efter utseendet av primärkanalen. Med latent syfilis och efterbehandling reduceras titrarna. Förutom närvaron av antikroppar mot syfilis orsakssamband kan PB vara positiv i autoimmuna sjukdomar (lupus erythematosus, reumatoid artrit), infektiös mononukleos, graviditet, narkotikamissbruk. Om du misstänker att du har syfilis behöver du en målinriktad studie med känsligare och specifika metoder.

Rubella IgM, IgG

Viruset överförs av luftburna droppar och i utero. Efter en sjukdom bildas en livslång immunitet, d.v.s. har rubella en gång i livet. Ju äldre den ålder som en person lider av rubella, desto svårare är det. Rubella under graviditeten i hälften av fallen leder till utveckling av allvarliga brister i fostret, dövhet som inte kan diagnostiseras i förväg. Idag finns det ett rubellavaccin för att undvika allvarliga konsekvenser. Vaccination är obligatorisk för tjejer och önskvärt för pojkar. Immunitet immuniseras genom en försvagad, men primär infektion, därför inom 3 månader efter vaccination, är det nödvändigt att skydda (tills IgM-försvinnandet). Vaccinationsimmuniteten är svagare och mindre stabil än naturlig, därför är det nödvändigt att bestämma dess intensitet - antikroppstitrar - och upprepa vaccinet efter 10-12 år. Före en planerad graviditet, immunitetstestning och, om det inte är tillgängligt, är ett rubellavaccin en obligatorisk åtgärd.

Att fokusera på minnena (dina eller föräldrarna) och skriva på kortet är inte värt det - rubellan kan flyta gömd, under ORZ-masken och vice versa - andra stater kan flöda under rubellens mask. Det är möjligt att säga exakt om det finns immunitet mot rubella och om det är nödvändigt att vaccineras, endast genom att bestämma antikroppstiter i serum.

Brist på immunitet, behovet av vaccinationer

Immunitet. För närvarande behövs inte vaccination.

Akut rubella, tidig period.

Infektionsdynamiken kan övervakas genom att reducera de kvantitativa IgM-titrarna och öka IgG. Faren är en akut process med positiva IgM titrar.

Toxoplasma IgM, IgG

Toxoplasmos är en sjukdom som orsakas av den enklaste mikroorganismen. Mänsklig infektion sker genom kattuttag och genom förorenade produkter (kött, mjölk). Toxoplasmos under graviditeten är fylld med fosterdöd eller utveckling av flera defekter. Toxoplasmos har inga specifika tecken, en diagnos görs och immunitetstillståndet bedöms av antikroppstitrar. En exacerbation kan upprepas, så närvaron av IgG betyder inte en livstidsgaranti för frånvaron av sjukdomen. Förekomsten av IgG är en kronisk transport av toxoplasma. IgM - försämring.

Brist på immunitet. Förebyggande av infektion - Rengöring av kattens toalett med handskar och avslag på kött och mjölkprodukter från marknaden.

Kronisk transport av toxoplasma, återvinning. Behöver inte behandlas.

Akut toxoplasmos. Behandling.

Förstöring av toxoplasmos. Behandling.

Infektiös mononukleos IgM, IgG

Sjukdomen orsakad av Epstein-Barr-viruset. Ofta förekommer bärarens tillstånd av viruset i latent latent form. Förstöringen sker som regel ensam, resistent mot immunitet.

Virusets bärare eller immunitet mot sjukdomen. Behöver inte behandlas.

Akut infektiös mononukleos

Reinfektion efter latent vagn eller början av utvecklingen av långvarig immunitet under primär infektion.

HSV I, II, IgM, IgG

Herpes är två lokaliseringar (i ansiktet och på könsorganen) och orsakas av två typer av virus - I och II. Ingen strikt förening: genital herpes - typ II och ansiktsbehandling - I. Båda platserna kan orsakas av någon typ av virus. Herpes är en kronisk infektion, efter den första infektionen lever viruset i nervcellerna hela tiden och orsakar periodiska exacerbationer. Behandling kräver inte närvaron av viruset, men dess kliniska manifestationer. Under graviditeten kan förvärring av herpes (av någon typ och lokalisering) utgöra ett hot om infektion hos fostret, därför styrs de inte bara av kliniska tecken utan även av antikroppsnivåerna i blodet.

Brist på immunitet mot viruset. En potentiellt farlig situation under planering och under graviditet är risken för primär infektion. Speciellt farligt är frånvaron av antikroppar mot alla typer av virus.

Den mest gynnsamma situationen. Förekomsten av immunitet, det finns ingen risk för primär infektion, risken för sekundär exacerbation beror på immunsystemets tillstånd, är förebyggbart och utgör inte en stor fara för fostret.

Primär infektion. Under graviditeten och nyfödden kräver brådskande behandling. Under graviditetsplaneringen kräver det en uppskjutning av uppfattningen tills immunitetens bildning och försvinnandet av IgM.

Sekundär exacerbation. Skapar inte ett sådant hot mot fostret, som primärt, men kräver fortfarande behandling.

CMV IgM, IgG

Cytomegalovirus - finns hos de flesta vuxna. Det har endast klinisk betydelse under graviditeten (risken för primärinfektion hos fostret och nyfödda) och hos personer med immunbrist. I andra situationer krävs inte studier och mer behandling. IgG-antikroppar, som i andra infektioner, innebär förekomst av långvarig immunitet mot viruset, försäkrar att organismen redan har mött viruset, vilket innebär att det inte kommer att finnas någon primär infektion som är den farligaste under graviditeten. Mot bakgrund av kronisk transport av CMV-IgG kan en exacerbation inträffa, då IgM uppträder och fostret är utsatt för infektion, därför krävs behandling. För fostret är risken för sekundära exacerbationer mycket lägre än i primärt. Brist på IgG betyder ingen immunitet och kräver frekvent screening för tidig upptäckt av primär infektion och behandling.

Brist på immunitet mot viruset. En potentiellt farlig situation under planering och under graviditet är risken för primär infektion.

Den mest gynnsamma situationen. Förekomsten av immunitet, det finns ingen risk för primär infektion, risken för sekundär exacerbation beror på immunsystemets tillstånd, är förebyggbart och utgör inte en stor fara för fostret.

Primär infektion. Under graviditeten och nyfödden kräver brådskande behandling. Under graviditetsplaneringen kräver det en uppskjutning av uppfattningen tills immunitetens bildning och försvinnandet av IgM.

Sekundär exacerbation. Skapar inte ett sådant hot mot fostret, som primärt, men kräver fortfarande behandling.

Chlamidia trachomatis IgM, IgG

Klamydia är en infektion orsakad av en intracellulär patogen. Det främsta orsaksmedlet för sexuellt överförbara sjukdomar. Barn kan överföras på hushålls väg - kontakt - från föräldrar. Diagnos av chlamydia som STD-patogen består av detektering av antikroppar i blodet och DNA hos patogenen i könsorganet (PCR-metoden). Absolut patogen, d.v.s. Detektering av klamydia i analysen, även utan en explicit klinik, kräver behandling av klamydia, speciellt under planerad eller pågående graviditet. Kronisk infektion, kriteriet för diagnos är närvaron av IgM eller en 4-faldig ökning av IgG-titer i 2 veckor.

Transport av chlamydia eller immunitet mot sjukdomen, återhämtning. Behöver inte behandlas.

Akut Primär Chlamydia

Förstöring av kronisk chlamydia eller början av utvecklingen av långvarig immunitet under primär infektion.

Mykoplasma hominis, Ig M, IgG;

Ureaplasma urealyticum Ig M, IgG

Mykoplasmer och ureaplasmer är betingade patogener, d.v.s. deras upptäckt i analyserna betyder inte behovet av brådskande behandling. De kan normalt vara närvarande i kroppen. Behandling kräver en situation där andra möjliga patogener utesluts i närvaro av en klinik, såväl som identifiering av en akut process som förberedelse för graviditet eller under graviditeten i sig.

Transport av mykoplasma eller immunitet mot sjukdomen, återhämtning. Behöver inte behandlas.

Organisationens första möte med mykoplasma, den primära infektionen.

Reinfektion eller början av utvecklingen av långvarig immunitet vid primär infektion.

Pneumocystis carinii IgM, IgG

Pneumocyst är orsakssambandet till lunginflammation hos barn, försvagade personer med immunbrist. Betingad patogen är upp till 10% av friska människor pneumocystbärare.

Transport av pnevmotsisty. I avsaknad av symptom behöver ingen behandling.

Förstöring av pneumocystos eller början av utvecklingen av långvarig immunitet under primär infektion.

Behandling krävs med en kombination av tecken på en akut behandling (närvaron av IgM och / eller en 4-faldig ökning av IgG-nivået över 2 veckor) med en specifik klinik.

Mer specifika diagnostiska metoder baserade på identifieringen av patogenen i lesionen (sputum eller lungvävnad) än antikroppar i blodet.

Infektionist Online Konsultation

HAV Ig G antikroppar

№ 24 427 Infektionssjukdom 09.10.2015

Har människan HAV I G G-antikroppen, som hade hepatit för fyrtio år sedan, kvar i humant blod? Eller går de bort med tiden? Slutsatsen är att denna analys visade sig vara negativ, trots att det fanns 40 år sedan hepatit A. Men då togs det första testet för hepatit C och HCV Ig G (kärna) hittades. Är det möjligt att anta att den hepatit C? Och jag vill tro att detta är ett långt tidigare hepatit C (med hänsyn till goda analyser).

Hallå Med tiden kan hepatit A-markörer försvinna. Men det är möjligt att anta den överförda hepatit c. Men mest troligt var han asymptomatisk.

Naturligtvis är det möjligt att anta, men laboratorieanalysen kommer att skingra detta antagande till niona.

Kvar. Ta PCR till hepatit C

God dag! 21 juni 2013 var förmodligen en nålinfektion med blod (eventuellt en sjuk person) genomträngt mitt finger mot blodet. Den 26 juni 13 gavs den första vaccinationen mot hepatit B. Svaret är bara 10 dagar har gått sedan punkteringen, om jag nu gör PCR-kvantifiering för hepatit, kommer frånvaron eller närvaron av ett virus att finnas i mitt blod? Är denna period tillräcklig för en 100% diagnos? Och skulle inte analysen vara falsk positiv på grund av vaccination? Tack så mycket för svaret.

God dag! Snälla hjälp! Idag mäter smycken i örhängen. Hon drack knappt ut en, eftersom K. Örhängen inte hade bäras länge. Det verkar finnas inget blod. Men nu är jag bokstavligen i panik! Jag är mycket orolig för att jag är i den andra graviditetsmånaden! Kan jag få hepatit eller HIV-infektion i denna situation? Hur lång tid och vilka tester behöver jag för att eliminera dessa misstankar? Jag kommer inte ihåg om jag har hepatit B-vacciner

God kväll! Jag lever med en kille sexliv (motreservat.) Han fick reda på hepatit B. Han skickade mig till test. Hjälp dechiffrera resultaten. Hans läkare sa att det inte fanns någon anledning att oroa sig för. Men jag är orolig ((((

God dag! I december 2005 hade jag hepatit B och nu är jag i den 35: e gravidveckan och min obstetrikare-gynekolog kan inte förstå varför jag alltid har olika testresultat för antikroppar mot hepatit B. Jag donerade blod i tre olika laboratorier i en laboratorier sa att jag inte hade hepatit B alls, så det finns ingen antikropp. I en annan sa de att på grund av graviditet har jag felaktiga resultat. Här är resultaten från 26. 05. 15g - Australiskt antigen (HBsAg) -1,14 positivt S /.

Hallå Jag har ett sådant problem. Ett barn på gatan plockade upp en insulinspruta, när jag såg det flög upp till honom på en sekund tyckte jag att jag inte hade tid att göra någonting, men jag kom hem och såg en liten och inte djup rep på fingeren, jag omedelbart behandlade den med alkohol, jag vet inte exakt om det hade repat det med en spruta eller ej. Vi kan ha en katt hemma och den har repat, men jag är oerhört orolig, och om det med en spruta fortfarande skrapades, vad är risken för att infektera infektioner som HIV och hepatit? Hepatit hos ett barn vaccinerat. (C.

Hallå Kvalitativ - positiv, kvantitativ positiv Hepatit B-virus 4. 7x10 ^ 6. Mycket farligt för kroppen? Jag vet bara att 10 ^ 5 är fortfarande låg, och 10 ^ 7 är redan hög, men jag har inte hittat någonting om min! För tidigare tack.

18+ Online konsultationer är informativa och ersätter inte ansikte mot ansikte samråd med en läkare. Användaravtal

Dina personuppgifter är säkert skyddade. Betalningar och platsarbete utförs med hjälp av säker SSL.

Anti-HAV IgM (antikroppar mot hepatit A)

Skriv ut sidan Stäng fönstret

Allmän information om infektionen
information från Gepatit.com
Hepatit A-virus Hepatit A-viruset har en syrabeständig beläggning. Detta hjälper virus som fångas med förorenad mat och vatten för att passera genom den sura skyddande barriären i magen. Hepatit A-viruset är stabilt i vattenmiljön, därför har hepatit A-epidemier ofta en överföringstransport. Hepatit A-viruset utmärks av sin höga immunogenicitet, efter en tidigare sjukdom bildas en beständig livslång immunitet. Hur vanligt är hepatit A? Hepatit A är en av de vanligaste mänskliga infektionerna. I länder med varmt klimat och dålig sanitet lider hepatit A mycket av människor. Det är känt att i Centralasien lider nästan alla barn av hepatit A. I östeuropeiska länder är incidensen av hepatit A 250 per 100 000 invånare per år. Var kan jag få hepatit A? Hepatit A kan sannolikt bli smittad i heta länder, inklusive de där traditionella platser för turism och rekreation finns. Först och främst är dessa länder i Afrika (inklusive Egypten och Tunisien), Asien (Turkiet, Centralasien, Indien och Sydostasien, inklusive öarna), vissa länder i Sydamerika och Karibien. Även om du köper grönsaker och frukt på marknaden, glöm inte att tvätta dem ordentligt, för det är inte alltid känt var de kom ifrån. Alltid värm behandla skaldjur. Infektionsmekanismen och infektionens utveckling Källan för infektion är en person med hepatit A-sjukdom, som med feces släpper ut miljontals virus i miljön. När man konsumerar vatten eller livsmedelsprodukter (särskilt dåligt värmebehandlade skaldjur) infekterade med hepatit A-virus, kommer virus in i tarmen och absorberas sedan med blodflödet in i levern och går in i cellerna - hepatocyterna. Virala partiklar-virioner multipliceras i cytoplasma av leverceller. Efter att ha lämnat levercellerna kommer de in i gallkanalerna och utsöndras i tarmen med gallan. Den inflammatoriska processen i levern, som leder till skador på hepatocyterna, har en immunologisk grund. Cellerna i det humana immunsystemet, T-lymfocyter, känner igen hepatocyter infekterade av viruset och angriper dem. Detta leder till död av infekterade hepatocyter, utveckling av inflammation (hepatit) och nedsatt leverfunktion.

Alla meddelanden
YandeksDirekt
Lägg in en annons