IgG-antikroppar mot parvovirus B-19 (Anti-B19 IgG)

På ansiktet

Parvovirus B19 upptäcktes 1975 i England i studien av donatorblod. Parvovirus (från Lat Parvum - liten) består av enkelsträngat DNA som är inneslutet i en proteinkapsel. År 1995 klassificerades humant parvovirus B19 som ett Erythrovirus och omnämndes "B19-virus" eller "B19V". Detta virus är endast patogeniskt för människor och reproducerar uteslutande i prekursorerna av humana erytrocyter. Detta är en typisk virusinfektion som detekteras hos 50-70% av den vuxna populationen (positiv IgG).

Vanligtvis överförs B 19 V av luftburna droppar, såväl som genom blodtransfusioner, transplantationer och transplacentala. Inkubationsperioden är vanligen 4-14 dagar, efter ca 16 dagar utvecklas ett karaktäristiskt utslag. Patienten är smittsam inom 24-48 timmar tills symtomen utvecklas tills utslag uppstår.
IgM antikroppar uppträder ungefär 2 veckor efter infektion (dvs ungefär 4-7 dagar efter symptomstart). Deras maximala belopp observeras efter 30 dagar, på denna nivå varar ca 4 månader. IgG-antikroppar börjar framträda 3-4 veckor efter infektion (det vill säga ungefär 7-10 dagar efter symptomets början) och kan sedan bestå i hela livet.

Den mest kända kliniska manifestationen av infektionen orsakad av parvovirus B19 är eryteminfektiös (även känd som "syndromssyndrom trauma syndrom" eller "femte sjukdom"). Infektionen påverkar vanligen barn mellan åldrarna 4 och 11 år. Detta är en utbredd barndomssjukdom, åtföljd av feber, akut rinit, huvudvärk, mild illamående och diarré (under denna period är barnet mest infektiöst). Sedan efter 2-5 dagar uppträder ett karaktäristiskt utslag på kinderna ("spår av slår"), vilket också kan spridas till benen och stammen.

Förekomsten av infektion hos gravida kvinnor med B 19 V är ungefär 1 fall per 400 graviditeter. I de flesta gravida kvinnor är infektionen dock asymptomatisk (!) Därför kan en noggrann diagnos endast göras med serologisk testning (bestämning av IgG och IgM i blodet). Infektion med B 19 V är inte en orsak till att graviditeten avslutas, eftersom detta virus inte har någon teratogen effekt. Men ganska ofta kan B 19 V vara orsaken till utvecklingen av allvarliga komplikationer under graviditeten - fosteranemi, anasarki (fetalt droppe), fosterfosterdöd.

Fostret är särskilt mottagligt för B 19 V mellan 20 och 28 veckors intrauterin utveckling. Under den första infektionen under denna period förekommer nästan alltid fetaltöd. Aktiv infektion leder till fosteranemi, vilket är en viktig faktor i utvecklingen av dropsy, ascites. I slutändan kan parvovirusinfektion i avsaknad av lämplig behandling leda till fosterdöd under andra trimestern eller stillbirth. Fosterdöd uppträder vanligtvis 4-6 veckor efter att moderen är infekterad med parvovirus B 19 och det finns rapporter om död 12 veckor efter infektionssymtom.

Screening och övervakning av gravida kvinnors serologiska status gör det möjligt för oss att bestämma ordningen för ytterligare åtgärder och behovet av ytterligare forskning. IgG-positiva IgM-negativa patienter kan vara säkra på att parvovirusinfektionen inte kommer att orsaka komplikationer under graviditeten. I annat fall är en noggrann och kontinuerlig övervakning av fostrets tillstånd nödvändigt, vilket möjliggör, om det behövs, att föreskriva lämplig behandling i tid.

Anti b19 igg vad är det

Fråga: Hjälp mig att dechiffrera analysen för TORCH infektion:

Anti-HSV-typ IgG 0,18

Anti-HSV 2 IgG-typ 0,99

Аnti Toxo IgG 0,1

Anti-CMV IgG 149

Anti-Rubeiia IgG 73.6

Anti-B19 IgG DETECTED

Doktorns svar: Hej! Dessa TORH-infektioner tyder på att du tidigare har varit sjuk med herpes, cytomegalovirus och rubella. Du har immunitet. Paraviru med (Anti-B19 IgG) du har varit sjuk. För att bestämma virusets aktivitet måste passera Anti-B19 IgM.

Läkartjänster i Moskva:

27 april 2015

Fråga: Hej. Vänligen kommentera analysen: Anti-Toxo IgG (kvantitativ bestämning av IgG-klass antikroppar mot orsaksmedlet för toxoplasmos)

Anti-Toxo IgM (kvalitativ bestämning av IgM-klass antikroppar mot orsaksmedlet för toxoplasmos) upptäcktes inte

Anti-CMV IgG (kvantifiering av IgG antikroppar mot cytomegalovirus)

Anti-CMV IgM (kvalitativ bestämning av IgM antikroppar mot cytomegalovirus)

Anti-CMV IgM (kvalitativ bestämning av IgM antikroppar mot cytomegalovirus)

Anti-Rubella IgM (kvalitativ bestämning av IgM antikroppar mot rubella viruset)

Anti-HSV 1,2 IgG (kvalitativ bestämning av IgG-klassantikroppar mot herpes simplexvirus typ 1 och 2) DETECTED

Anti-HSV 1,2 IgM (kvalitativ bestämning av IgM-klass 1-antikroppar mot herpes simplexvirus typ 2) INTE DETECTED

Doktorns svar: Hej! Du har en akut fas (exacerbation) av herpes (HSV 1,2). Du behöver en omfattande behandling av herpesinfektion (Valterex, 500 mg 2 gånger dagligen i 14 dagar).

Du har varit sjuk med andra TORH-infektioner och du har stark immunitet.

27 april 2015

Fråga: Hej. Vänligen kommentera analysen: Anti-Toxo IgG (kvantitativ bestämning av IgG-klass antikroppar mot orsaksmedlet för toxoplasmos)

Anti-Toxo IgM (kvalitativ bestämning av IgM-klass antikroppar mot orsaksmedlet för toxoplasmos) upptäcktes inte

Anti-CMV IgG (kvantifiering av IgG antikroppar mot cytomegalovirus)

Anti-CMV IgM (kvalitativ bestämning av IgM antikroppar mot cytomegalovirus)

Anti-CMV IgM (kvalitativ bestämning av IgM antikroppar mot cytomegalovirus)

Anti-Rubella IgM (kvalitativ bestämning av IgM antikroppar mot rubella viruset)

Anti-HSV 1,2 IgG (kvalitativ bestämning av IgG-klassantikroppar mot herpes simplexvirus typ 1 och 2) DETECTED

Anti-HSV 1,2 IgM (kvalitativ bestämning av IgM-klass 1-antikroppar mot herpes simplexvirus typ 2) INTE DETECTED

Doktorns svar: Hej! Du har en akut fas (exacerbation) av herpes (HSV 1,2). Du behöver en omfattande behandling av herpesinfektion (Valterex, 500 mg 2 gånger dagligen i 14 dagar).

Du har varit sjuk med andra TORH-infektioner och du har stark immunitet.

24 april 2015

Fråga: God eftermiddag, ber jag att hjälpa till med råd och metoder för att bota i studiet av allmän analys får negativa 1) Monocyter% (MON%) 13,03 2) monocyter, ABC (MON) 1.176 10H9 / h, andra indikatorer all normal (utom för kolesterolet)! YTTERLIGARE JAG BESLUTAT ATT RETURER INFEKTIVA MÄRKARE !! OCH GOT FÖLJANDE 1) anti-HSV lgG (IHLA) mängd 58,5 2) anti-EBV lgG.capsid.IML-15.6 3) anti-chlampneumonia igG ELISA mängd 4) anti-chlam.trachomatiis lgG ELISA titel 1:10 5 ) anti-helycobacter IgG-ILA-mängd-6,15 IE / l

Doktorns svar: Hej! Är du en man På kartan, ja, varför är frågan relaterad till gynekologi?

Du behöver konsultera ett samråd på plats med en gastroenterolog och en immunolog. För behandling av dessa sjukdomar.

10 april 2015

Fråga: Hjälp dechiffrera analysen!

T3 fri = 4,3

T4 gratis 11.4

Doktorns svar: Hej! Indikatorer i det normala intervallet. Du har bildat immunitet mot rubella, herpes. Sköldkörtelhormoner är normala. Toxoplasma du inte skadade.

Anti b19 igg vad är det

Parvovirus B19 orsakar infektiös erytem (EI), även kallad den femte sjukdomen, vilken, beroende på ålder av patienter, kännetecknas av olika symptom från erytematös utslag vid febrilförhållanden till svår artrit, ledsmärta och lymfadenopati. Infektion detekteras efter infektion med B19-viruset efter den nosokomala vägen efter 8-12 dagar efter en period av viremi som varade 5-7 dagar (1,2). Sjukdomen är asymptomatisk fram till slutet av perioden av viremi. Parvovirus B19 infekterar och lyser erytrocytprogenitorer och stör snabbt bildandet av erytrocyter (3).

Samtidigt med början av symtom på sjukdomen (12-17 dagar efter kontakt med viruset) kan IgM-antikroppar detekteras, vars innehåll minskar från 30 till 60 dagar av sjukdomen. Innehållet i IgG-antikroppar ökas med 2-5 dagar efter symptomstart och kvarstår i flera år (4). Det visade sig att fördelningen av IgG-antikroppar mot parvovirus B19 varierar i olika länder. Parvovirus IgG-antikroppar återfinns exempelvis i cirka 25% av hela vuxna befolkningen i Tyskland (5), medan i Conecticut (USA) detekterades IgG-antikroppar i 50% gravida kvinnor (6).

Infektion med parvovirus B19 hos barn är ofta antingen asymptomatisk eller i form av feber i mild form. Hos 20-40% av patienterna infekterade med B19 finns det ett typiskt erytematutslag i ansiktet (utseendet på enskilda ljusa fläckar på kinderna) eller ett retikalt utslag på extremiteterna (2).

Hos vuxna patienter är infektion med parovirus B19 huvudsakligen åtföljd av svåra symptom: feber eller lymfadenopati. Hos kvinnor äldre än 30 år, i 60% av fallen, infekteras infektionen av måttlig till svår artrit och ledsmärta som varar i flera månader (7).

Parvovirus B19 kan orsaka övergående aplastisk kris (TAC) hos patienter som behöver en ökad nivå av erytrocytbildning för att bibehålla normala blodkroppsantal vid kronisk hemolytisk anemi, såsom sicklecellanemi, ärftlig sfärocytos, b-talassemi och autoimmun hemolytisk anemi. (1).

Hos människor med nedsatt immunförsvar, som efter kemoterapi, med medfödd immunbrist eller immunbrist efter att ha smittats med HIV, kan kroniska infektionssjukdomar orsaka allvarlig persistent anemi (8). Hos gravida kvinnor orsakar parvovirus B19 5-10% av fallen fetal droppsyta och i 9-13% av fallen intrauterin död hos fostret (9).

Med många bakteriella och virusinfektioner (till exempel orsakade av streptokocker, rubella, mässling och Epstein-Barr-virus) och hos patienter med autoimmuna reumatoida sjukdomar, uppträder IgM-antikroppar som binder till humana IgG-antikroppar. Dessa IgM-antikroppar, som vanligtvis kallas reumatoida faktorer (RF), för vilken som helst mätning av specifika IgM-antikroppar, kan ge felaktiga positiva testresultat. Detta problem kan övervinnas genom att behandla patientens blodserum med en adsorbent av reumatoida faktorer före analys. Ett sådant reagens ingår i IBL-kit för bestämning av IgM-antikroppar mot parvovirus B19 ELISA. Detta garanterar maximal specificitet av bestämningen utan att minska metodens känslighet.

Detektion av specifika antikroppar mot parvovirus, som bildas efter polyklonal stimulering av andra virusinfektioner, undertrycks som ett resultat av specialdesignat buffertmedium som används i satsen. Alla dessa faktorer ger optimal specificitet och känslighet.

Vad betyder detektion av antikroppar mot cytomegalovirus IgG och IgM?

Patienterna är intresserade av att cytomegalovirus igg antikroppar hittas, vad betyder detta? Numera finns det ett antal sjukdomar som inte manifesterar sig, och deras närvaro i kroppen detekteras endast med hjälp av laboratoriemetoder, ibland ganska av misstag. En sådan infektion är cytomegalovirus. Vad betyder detta om cytomegalovirus igG antikroppar detekteras?

Vad är cytomegalovirusantikroppar?

Analys av IgG antikroppar mot cytomegalovirus kan detektera närvaron av denna infektion.

Cytomegalovirus (förkortat till CMV) är en medlem av herpesvirusfamiljen som orsakar cytomegali hos människor. Cytomegali är en virussjukdom som överförs från person till person. Det kännetecknas av det faktum att viruset förenar friska celler i mänskliga vävnader, förändrar sin inre struktur, vilket resulterar i att stora celler, så kallade cytomegaler, bildas i vävnaderna.

Detta virus har en egenskap i många år att leva i människokroppen och manifesterar sig inte. När immunförsvaret i kroppen bryts, aktiveras viruset, och sjukdomen börjar snabbt fortgå. Cytomegalovirus är som regel lokaliserad i spyttkörtlarna, eftersom det är strukturellt liknande denna typ av vävnad.

Antikroppar mot cytomegalovirus i människokroppen isoleras oberoende. Enligt officiella uppgifter hittades antikroppar mot detta virus hos ungdomar i 10-15% av fallen och hos vuxna - i 40%.

 • genom luftburna droppar, exempelvis genom saliv;
 • transplacental, det vill säga från moderen till fostret genom moderkakan, liksom i processen att överföra barnet genom födelsekanalen;
 • matsmältning, dvs genom munnen när man äter eller dricker, och även genom smutsiga händer;
 • sexuellt - i kontakt med exempelvis slimhinnan i slidan, slemhinnans kontakt med sperma;
 • med blodtransfusioner;
 • i processen med laktation genom modermjölk.

Inkubationsperioden för CMV varar från 20 till 60 dagar, den akuta perioden av sjukdomen varar i 2-6 veckor. I den akuta fasen av sjukdomen hos människor observeras följande manifestationer:

 • hög temperatur;
 • frossa;
 • huvudvärk och muskelsmärta
 • svaghet;
 • intoxikation;
 • i vissa fall - utvecklingen av bronkit.

Efter att ha gått igenom sjukdoms akuta stadium utlöses immunsystemet och antikroppar produceras. Om immunsystemet är svagt på grund av tidigare sjukdomar och dåliga livsstilsval, går sjukdomen i ett kroniskt stadium och påverkar vävnaderna, och ofta människornas inre organ.

CMV provar till exempel utvecklingen av fuktig makulärdystrofi, det vill säga sjukdomar i ögoncellerna som är ansvariga för överföring av nervimpulser från synen till synen till hjärnan.

Sjukdomen manifesterar sig i form av:

 • SARS, i vissa fall av lunginflammation;
 • generaliserad form, nämligen skador på inre organ, till exempel inflammation i levern, bukspottkörteln och andra körtlar, liksom tarmväggarnas vävnader;
 • problem med organen i genitourinary systemet, manifesterad i form av återkommande inflammation.

Särskilt mycket behöver oroa sig om en gravid kvinna blir smittad med cytomegalovirus. I detta fall utvecklas fosterets patologi när virus i moderns blod överförs till honom genom moderkakan. Graviditeten slutar i ett missfall, eller hjärnan påverkas i barnet, vilket leder till sjukdomar av både fysisk och psykisk natur.

Det är nödvändigt att vara mycket uppmärksam på diagnosen sjukdomen hos den intrauterina formen av CMV hos barn. Det är särskilt viktigt att fastställa hur den gravida kvinnan smittades. Om före uppfattningen har kroppen redan drabbats av en sjukdom, och under graviditeten har det blivit återinfektion, innebär detta faktum en högre chans att ha en hälsosam baby. Cytomegalovirus provocerar sjukdomar som har stor risk för allvarliga komplikationer för livet.

Hur är diagnosen av sjukdomen? De metoder som används vid diagnos av CMV är följande:

 • Metod för immunofluorescens, som tillåter att detektera viruset i biologiska vätskor i kroppen;
 • immunokemiluminescens (ICLA) -metoden baserad på immunanalys;
 • polymeras kedjereaktion (PCR) - ett förfarande för molekylärbiologi, som tillåter att detektera DNA från ett virus i humana biologiska vätskor;
 • sådd på cellodling;
 • enzymbunden immunosorbentanalys (ELISA), som bestämmer om det finns antikroppar mot CMV i blodet.

Vad betyder det om anti-CMV IgG detekteras?

Dessa typer av tester syftar till att identifiera specifika antikroppar, som kallas immunoglobuliner. Detta gör det i sin tur möjligt att bestämma på vilket utvecklingsstadium sjukdomen är. De mest effektiva och ofta använda dem är ELISA och ILA.

Det finns 2 klasser av immunoglobuliner, manifesterade i CMV. Analysen avslöjar deras kvantitativa indikator, som går utöver gränserna för referensvärden, det vill säga överstiger normen.

Immunoglobuliner M, som snabbt svarar mot virusinfektioner. Dessa antikroppar har den internationella förkortningen ANTI-CMV IgM, vilket innebär antikroppar som har uppstått till cytomegalovirus klass M.

Dessa antikroppar bildar inte immunförsvaret och förstörs i kroppen inom sex månader.

Med en ökad mängd cytomegalovirus IgM diagnostiseras ett akut stadium av sjukdomen.

Immunoglobuliner G, som bildas genom livet och aktiveras efter infektionens infektion. ANTI-CMV IgG - dessa antikroppar förkortas som de är enligt den internationella klassificeringen, vilket innebär antikroppar av klass G. Cytomegalovirus igG antikroppar indikerar att viruset utvecklas i kroppen. Laboratorietester kan bestämma den beräknade infektionsperioden. Detta indikeras av en indikator som kallas titer. En cytomegalovirus titer igg 250 indikerar till exempel att infektionen har penetrerat kroppen inom några månader. Ju lägre hastighet desto större är infektionsåldern.

Vid bedömning av sannolikheten för infektion används en analys av förhållandet mellan antikroppar av IgG-klassen och IgM-klassen. Tolkningen av relationen är:

 • kombinationen av IgG-positiva - CMV IgM-antikroppar från ANTI-CMV betyder att viruset i kroppen är förhöjt men latent, det vill säga slumrande;
 • Förhållandet mellan cytomegalovirus IgG-antikroppar är positivt - ANTI-CMV IgM-positivt innebär att en person nyligen har fått en infektion eller viruset befinner sig i aktiveringssteget;
 • kombinationen av antikroppar "IgG- och IgM +" indikerar en infektion som förvärvats för mer än 3 veckor sedan;
 • andelen "IgG- och IgM-" betyder att infektionen är frånvarande.

Särskilt viktigt att utföra dessa studier hos kvinnor av reproduktiv ålder. Om ett positivt resultat erhålls för cytomegalovirus IgG med negativ IgM före uppfattningen, innebär det att under graviditeten inte kommer någon primär infektion (den farligaste för fostret).

Om IgM är positivt, ska graviditeten uppskjutas och konsulteras med din läkare. Och om resultatet för cytomegalovirus IgG och IgM är negativt, så finns det ingen virus i kroppen, och risken för primär infektion är möjlig.

Vad ska man göra om testresultatet för IgG-antikroppar är positivt?

Behandling med CMV syftar vanligtvis på att stärka immunförsvaret för att bringa cytomegaloviruset i en latent form som kan kontrolleras av det mänskliga immunsystemet.

Terapi är också baserat på att ta antivirala läkemedel av herpesverkan. Samtidiga sjukdomar som utvecklas tillsammans med CMV behandlas med antibiotika.

För förebyggande av CMV har ett speciellt vaccin utvecklats, främst för att skydda gravida kvinnor. Enligt forskningen har vaccinet för närvarande en grad av effektivitet på cirka 50%.

Resultaten som avslöjade ett positivt cytomegalovirus igG bör inte tas som en mening. CMV-viruset är närvarande i kroppen hos de allra flesta människor. Tidig analys, förebyggande och adekvat behandling kan minimera risken för sjukdom orsakad av denna infektion.

Parvovirus B19, IgG-antikropp

Parvovirus B19 är endast patogen för människor och reproducerar uteslutande i prekursorerna av humana erytrocyter.
Parvovirus B19 - DNA-virus som har en tendens att slå erytrocyt prekursorceller och vaskulär endotel kan orsaka intensiva erythema kinder och retikulära erythema lemmar hos barn, självbegränsande ledsjukdom hos vuxna, kronisk anemi hos immundefekta människor och foster hydrops. Den mest kända kliniska manifestationen av infektionen orsakad av parvovirus B19 är eryteminfektiös (även känd som "syndromssyndrom trauma syndrom" eller "femte sjukdom"). Infektionen påverkar vanligen barn mellan åldrarna 4 och 11 år. Sjukdomen åtföljs av feber, snuva, huvudvärk, lätt illamående och diarré (under denna period barnet är mest smittsam). Sedan efter 2-5 dagar uppträder ett karaktäristiskt utslag på kinderna ("spår av slår"), vilket också kan spridas till benen och stammen. Alla åldersgrupper kan smittas. IgG-antikroppar mot B19V detekteras hos 50-70% av den vuxna populationen. Ökningen av incidensen sker vanligen vid slutet av vintern, våren och den tidiga sommaren. För parvovirus-infektion kännetecknas av 3-4-års epidemi cykel (efter två år av höga förekomsten i 19 V följt av två år för att minska sjuklighet). Vanligtvis sänds 19 V av luftburna droppar. Infektion kan också förekomma med blodtransfusioner och transplantationer. Möjlig transplacental överföring av viruset från moderen till fostret. Inkubationsperioden är vanligen 4-14 dagar, efter ca 16 dagar utvecklas ett karaktäristiskt utslag. Patienten är smittsam inom 24-48 timmar tills symtomen utvecklas tills utslag uppstår. I 90% av patienterna uppträder IgM-antikroppar cirka 2 veckor efter infektion (det vill säga ungefär 4-7 dagar efter symptomstart). Innehållet i denna klass av antikroppar når vanligtvis sin maximala nivå efter 30 dagar, vilket hålls i ca 4 månader. IgG-antikroppar börjar framträda 3-4 veckor efter infektion (dvs ungefär 7-10 dagar efter symptomstart) och kan sedan kvarstå under hela livet.

Graviditet. Det har fastställts att infektionsfrekvensen hos gravida kvinnor med B 19 V är ungefär 1 fall per 400 graviditeter; hos de flesta gravida kvinnor är infektionen asymptomatisk. Därför kan en noggrann diagnos endast upprättas med hjälp av serologisk testning. Infektion med B 19 V är inte en orsak till att graviditeten avslutas, eftersom detta virus inte har någon teratogen effekt. Men ganska ofta kan B 19 V orsaka allvarliga komplikationer under graviditeten. Fostret är särskilt mottagligt för B 19 V mellan 20 och 28 veckors intrauterin utveckling. Av alla gravida kvinnor som först infekteras med denna infektion vid den angivna tiden, dör 10% av fostret. Aktiv infektion orsakad av B 19 V leder till fosteranemi, vilket är en viktig faktor vid utvecklingen av dropsy, ascites. Cirka 10-20% av fallen med idiopatisk icke-immunsjukdom hos fostret är förknippade med infektion B 19 V. Slutligen kan en parvovirusinfektion i avsaknad av lämplig behandling leda till fosterdöd under andra trimestern eller stillbirth. Fosterdöd uppträder vanligtvis 4-6 veckor efter att moderen är infekterad med parvovirus B 19 och det finns rapporter om död 12 veckor efter infektionssymtom. Screening och övervakning av gravida kvinnors serologiska status gör det möjligt för oss att bestämma ordningen för ytterligare åtgärder och behovet av ytterligare forskning. IgG-positiva IgM-negativa patienter kan vara övertygade om att en parvovirusinfektion inte kommer att orsaka komplikationer under graviditeten. I annat fall är en noggrann och kontinuerlig övervakning av fostrets tillstånd nödvändigt, vilket möjliggör, om det behövs, att föreskriva lämplig behandling i tid.

Patienter med hematologiska sjukdomar. Till följd av infektion med B 19 V har patienter med samtidiga sjukdomar i det hematopoietiska systemet allvarliga hematologiska komplikationer (till exempel transient aplastisk kris). "Smittsam aplastisk kris" orsakas nästan alltid av parvovirus B 19. Människor med sicklecellanemi, ärftlig sfärocytos, thalassemi, erytrocyt-enzymopatier (till exempel pyruvatkinasbrist eller glukos-6-fosfatas) har en ökad risk för sådana förändringar. Dessa kriser kan vara den första manifestationen av en hematologisk patologi hos ett barn som har blivit välkompenserat tidigare. Okontrollerad utveckling av en kris kan leda till döden (särskilt hos barn), medan lämplig terapi i början av en kris möjliggör återhämtning.

Artrit. Symtom på artrit hos parvovirusinfektion ses sällan hos barn (cirka 8% av fallen), medan 80% av de vuxna patienterna lider av ledsmärta. Liknande artropati är vanligare bland kvinnor (60% bland kvinnor och 30% bland män). Smala lemmar leder vanligen till. Fogarna svullnar och blir ömma. Dessa symtom kan vara i 1-3 veckor (hos 20% av de drabbade kvinnorna - mer än 2 månader och till och med år). För närvarande finns det starka bevis på att B 19 V är inblandad i initiering och vidareutveckling av reumatoid artrit, synovit, vilket leder till skador på lederna.

Blodtransfusion. Parvovirus B19 kan klara av behandlingen av tvättmedel och uppvärmning som används vid tillverkning av donerade blodprodukter. Därför kan blod och dess produkter eventuellt innehålla DNA B 19 V. Det är känt att nivån på B 19 V spridning bland patienter med hemofili är signifikant högre än totalvärdet i befolkningen.

Transplantation. Klinisk manifestation av parvovirusinfektion observerades hos patienter efter transplantation av lever, njure, hjärta och benmärg. B 19 V kan orsaka akut eller kronisk aplastisk anemi hos transplantatmottagare, och kan i vissa fall bidra till avstötning av transplanterade organ. Parvovirusinfektion hos patienter efter organs- eller benmärgstransplantation kan bli kronisk på grund av immunosuppressiv terapi som vanligen används i sådana fall. B 19 V kan orsaka olika inflammatoriska sjukdomar som myokardit eller hjärtavstötning. En möjlig förklaring är det faktum att cellreceptorn för parvovirus P-antigen finns på hjärtmyocyter. Det finns rapporter om utvecklingen av lunginflammation orsakad av B 19 V och leversjukdomar efter hjärttransplantation.

AIDS. Hos patienter med nedsatt immunförsvar, särskilt de som lider av aids, kan infektion med B 19 V leda till svår anemi.

Cytomegalovirus igg - vad betyder det, vad är risken för infektion och behandlingsmetoder?

Cytomegalovirus igg (cytomenalovirusinfektion) rankas först i prevalens bland befolkningen. Kärlsmedlet för infektion är cytomegalovirus (DNA-innehållande), som tillhör gruppen herpesvirus. En gång i människokroppen förblir det i det för alltid.

Med stark immunitet är inte farligt, eftersom dess reproduktion hämmar antikroppar. Men med försvagningen av virusets skyddande funktioner aktiveras och kan det påverka kroppens inre organ och vitala system. Det smittsamma medlet är särskilt farligt för en gravid kvinna och ett utvecklande foster.

Cytomegalovirus igg - egenskaper och infektionsvägar

Nästan 80% av världens invånare är infekterade med cytomegalovirus. Samtidigt får en smittad person inte misstänka att det utgör en fara för andra länge eftersom de karakteristiska symtomen på sjukdomen är frånvarande. Viruset kan detekteras av en slump, under laboratorietestning (bestämning av antikroppar mot cytomegalovirus i blodet).

Cytomegalovirusinfektion (cmv) överförs endast från person till person. Källan för infektion blir en patient som är en bärare av viruset, men är omedveten om sin sjukdom. Viruset multiplicerar och utsöndras med kroppsvätskor - blod, saliv, urin, bröstmjölk, sperma, vaginala sekretioner. Huvudmetoder för överföring:

 1. luft-släpp;
 2. kontaktno- hushåll;
 3. kön

Det innebär att en frisk person lätt kan smittas under kontakt med en sjuk person, med hjälp av vissa hushållsartiklar med honom, genom kyssning, sexuell kontakt.

Under processen med medicinsk manipulering sänds cytomegaloviruset under transfusion av infekterat blod och dess komponenter. Infektion av barnet är möjligt även i livmodern (som viruset passerar genom placenta), under förlossning och amning.

Cytomegalovirus utgör en särskild fara för herpesviruset för patienter med HIV-infektion, cancerpatienter och de som har genomgått organtransplantation.

Symptom på infektion

Hos friska personer med stark immunitet, även efter infektion med cmv, finns inga synliga symptom. För resten, efter utgången av inkubationsperioden (som kan nå 60 dagar) observeras manifestationer som liknar infektiös mononukleos, vilket ofta gör diagnosen svår.

Patienten klagar över långvarig feber (i 4-6 veckor), ont i halsen, svaghet, led- och muskelsmärta och lösa avföringar. Men oftare är infektionen asymptomatisk och manifesterar sig endast under en försämrad immunitet, som kan vara förknippad med graviditet hos kvinnor, allvarliga kroniska sjukdomar eller ålderdom.

Svåra former av cytomegalovirusinfektion åtföljs av följande symtom:

 • hudutslag;
 • ökning och smärta av lymfkörtlar (submandibular, cervikal, parotid);
 • ont i halsen (faryngit).

Vidare utveckling av infektion orsakar skador på de inre organen (lever, lungor, hjärta), nervösa, urogenitala, reproduktiva system hos människor. Kvinnor har gynekologiska problem (kolpit, vulvovaginit, inflammation och erosion av livmoderhalsen och livmoderkroppen). Hos män tar den inflammatoriska processen urinröret och sprider sig till testiklarna.

Samtidigt försöker kroppens immunsystem att bekämpa viruset i blodet, det producerar antikroppar och gradvis "driver" patogenen in i spyttkörtlarna och njursvävnaderna, där det är i latent (vilande) tillstånd tills gynnsamma förhållanden uppstår för dess aktivering..

På frågan huruvida en cytomegalovirusinfektion kan botas svarar experterna negativt. Om viruset kommer in i kroppen, är det kvar i det för livet. Det kan inte manifesteras med stark immunitet, men det betyder att det bara är i latent tillstånd och under gynnsamma förhållanden kan det "vakna" när som helst och börja sin destruktiva aktivitet.

Vid det nuvarande skedet av medicinutvecklingen är det omöjligt att bli av med cytomegaloviruset med befintliga metoder, eftersom patogenen lagras inuti cellerna och reproducerar genom DNA-replikation.

Cytomegalovirus under graviditeten

Under graviditeten ökar risken för komplikationer beroende på vilken typ av cytomegalovirus som finns i kroppen. Under den initiala infektionen är följderna av sjukdomen mycket svårare än med reaktiveringen cmv. Kvinnor under graviditeten utgör en särskild riskgrupp.

Under denna period är de särskilt sårbara på grund av den fysiologiska nedgången av immunitet. Cytomegalovirus kan provocera obstetrisk patologi. Så, om infektionen inträffar under graviditetens första trimester, så uppträder ett spontant missfall i 15% av kvinnorna.

Under den första infektionen förekommer infektion hos fostret i 40-50% av fallen, eftersom viruset ackumuleras i placenta vävnader och penetrerar genom placentan till embryot. Detta kan leda till olika abnormiteter och abnormiteter vid fostrets utveckling. Vid intrauterin infektion noteras följande manifestationer;

 1. förstorad lever och mjälte;
 2. oproportionerligt litet huvud
 3. ansamling av vätska i buken och bröstkaviteten.

Om cytomegalovirusantikroppar finns i en kvinna, ska du inte planera en graviditet förrän en konservativ medicinsk behandling är avslutad och laboratorietester bekräftar normalisering av antikroppstiter.

Cytomegalovirus igg hos barn

Medfödd cytomegalovirusinfektion hos barn utvecklas även i prenatalperioden när viruset överförs från mamman. I de tidiga stadierna av livet uppträder denna typ av infektion vanligtvis inte med allvarliga symptom, men kan senare leda till allvarliga komplikationer:

 • hörselproblem (hörselnedsättning, dövhet);
 • förekomsten av anfall
 • brott mot intelligens, tal, mental retardation;
 • skador på organen i sikte och fullständig blindhet.

Förvärvat CMVI (cytomegalovirusinfektion) är ett resultat av infektion av barnet från moderen under födseln och amning, i kontakt med bäraren bland medicinsk personal.

Risken för infektion hos barn ökar dramatiskt med åldern, särskilt under perioder då barnet går med i barnslaget och börjar delta i dagis och skolor. Hos barn ser manifestationerna av cytomegalovirus ut som en akut form av ARVI, eftersom det åtföljs av följande symtom:

 • rinnande näsa framträder;
 • temperaturen stiger;
 • cervikala lymfkörtlar är förstorade;
 • riklig salivation och svullnad av spytkörtlarna;
 • barnet klagar av svaghet, muskelsmärta, frossa, huvudvärk;
 • det finns störningar i avföringen (alternerande förstoppning och diarré);
 • levern och mjälten ökar i storlek.

Baserat på denna kliniska bild är det omöjligt att göra en korrekt diagnos. För att identifiera orsaksmedlet krävs laboratorieforskningsmetoder som möjliggör detektering av antikroppar mot viruset och själva viruset i blodet.

Vilka tester ska jag ta för en infektion?

Det mänskliga immunsystemet börjar producera antikroppar mot viruset omedelbart efter det att det kommer in i kroppen. En serie laboratorietester gör det möjligt att immunologiskt bestämma dessa antikroppar och därmed förstå huruvida infektion har inträffat eller ej.

Efter infektion produceras specifika antikroppar i en viss koncentration (titrar). De så kallade IgM-antikropparna bildas approximativt 7 veckor efter infektion under perioden med den mest intensiva multiplikationen av viruset. Men med tiden försvinner de dessutom, även dessa antikroppar detekteras också när de smittas med andra typer av virus (till exempel toxoplasmos).

IgM-antikroppar är snabba immunoglobuliner, de är stora i storlek, men kan inte bevara immunologiskt minne, så efter fördjupningen försvinner skyddet mot viruset efter några månader.

Ett mer exakt resultat tillhandahålls av en analys för Igg-antikroppar, vilka efter infektion inte försvinner men ackumuleras under hela livet, vilket föreslår närvaron av cytomegalovirusinfektion. De förekommer i blodet inom 1-2 veckor efter infektion och kan behålla immunitet mot en viss typ av virus under hela livet.

Dessutom finns det flera tekniker som används för detektering av cytomegalovirus:

 1. ELISA-metoden är en immunologisk studie där spår av cytomegalovirus finns i biologiskt material.
 2. PCR-metoden - låter dig identifiera orsaksmedlet för infektion i virusets DNA. Det anses vara en av de mest exakta analyserna, så att du snabbt kan få det mest tillförlitliga resultatet.

För att bestämma CMVI tillgriper de ofta den virologiska metoden, vilken är baserad på bestämningen av IgG-antikroppar i blodserum.

Graden av cytomegalovirus i blodet och transkriptanalysen

Normala nivåer av virus i blodet beror på patientens kön. Så för kvinnor är indikatorn 0,7-2,8 g / l, medan för män är det 0,6-2,5 g / l. Cytomegalovirushastigheten i ett barns blod bestäms baserat på mängden immunglobuliner till viruset när de utspädes i serum. En normal nivå anses vara mindre än 0,5 g / l. Om siffrorna är högre anses analysen vara positiv.

 1. Cytomegalovirus igg positive - vad betyder det? Ett positivt resultat tyder på att infektionen är närvarande i kroppen. Om testresultatet för bestämning av IgM-antikroppar också är positivt indikerar detta ett akut stadium av sjukdomen. Men om IgM-testet är negativt, är det bevis på att kroppen har utvecklat immunitet mot viruset.
 2. Ett negativt test för cytomegalovirus igg och IgM föreslår att en person aldrig har stött på en sådan infektion och inte har någon immunitet mot viruset. Men om testet för IgG är negativt, och för IgM är positivt, är det dags att låta larmet, eftersom ett sådant resultat är bevis på den senaste infektionen och sjukdomsuppkomsten.

Aviditeten igg av antikroppar mot viruset bestäms genom laboratorieundersökning av patientens biologiska material. Denna indikator ger experter en uppfattning om graden av infektion hos patienten. Avkodningsanalys är följande:

 1. Vid en ny primär infektion överstiger antalet upptäckta antikroppar inte 50% (låg aviditet).
 2. Med doser från 50 till 60% (genomsnittlig aviditet) krävs en upprepad laboratorieundersökning för att klargöra diagnosen, som utförs flera veckor efter den första.
 3. En kronisk form av cytomegalovirusinfektion, åtföljd av aktiv produktion av antikroppar, indikeras med en indikator på mer än 60% (hög aviditet).

Endast en specialist kan avkoda testresultaten. Vid analys av data som erhållits som en följd av studien tar doktorn hänsyn till vissa nyanser (ålder och kön hos patienten), sedan gör de nödvändiga rekommendationerna och om nödvändigt föreskriver en behandlingsförlopp.

behandling

En latent cytomegalovirusinfektion kräver inte terapeutiska åtgärder. I andra fall är behandlingsförloppet baserat på användningen av antivirala medel och immunmodulatorer. Alla möten måste göras av en specialist.

De specifika immunoglobuliner som används i behandlingsprocessen innehåller upp till 60% antikroppar mot cytomegalovirus. Läkemedlen administreras intravenöst, i undantagsfall är det möjligt att injicera immunoglobulin intramuskulärt, men detta minskar markant effektiviteten av behandlingen.

Nonspecifika immunoglobuliner ordineras vanligtvis för att förhindra CMV-infektion hos personer med immunbristtillstånd. Under graviditeten är immunoglobulin också ett valfritt läkemedel, och risken för fosterskador i detta fall beror direkt på mängden antikroppar mot viruset i en kvinnas blod.

Eftersom det är omöjligt att fullständigt bli av med cytomegalovirus är uppgiften att komplex behandling att återställa kroppens försvar. Kompletterande terapi kompletterar näring, vitaminer och en hälsosam livsstil.

Titta på videon där Malysheva berättar i detalj om behandling och förebyggande av cytomegalovirus:

Allergist-immunolog - rådgivning online

Bekymrad om testresultat

№ 13 344 Allergolog-Immunolog 05/16/2014

Välkommen! Det är den 7: e veckan av graviditet, passerade testerna. Bekymrad om resultaten av anti-b19 igg (kvalitativ bestämning av IgG-antikroppar mot parvovirus B 19) DETECTERAT anti-Rubella IgG (kvantitativ bestämning av IgG-antikroppar mot rubella) 254.6 Vad betyder detta?

Murzina Irina, Moskva

Det betyder att du har haft rubella och att det finns antikroppar i blodet som nu skyddar barnet under amning.

Hallå Skickade test som passerar under graviditeten. Termen är 10 veckor. Allt är allmänt förståeligt, men resultatet av "dna på cytomegalovirus" är positivt. Antikropparna mot detta igM-virus är negativa, igG skrivs inte positivt, men siffran är mer än 250. En annan separat antikropp mot rubella igG är mer än 38. Jag förstår inte och oroar mig. Betecknar detta en infektion i det förflutna eller något har blivit aktiverat?

Hallå Jag har en graviditet på 6-7 veckor, jag passerade ett anti-HCV blodprov, hittade antikroppar mot hepatit C 15.52> 1. Jag var tvungen att klara analysen av PCR Virus C (HCV) med definitionen av typen. Resultat: PCR hepatit C-virus (typ 3). Berätta för mig vad testresultaten betyder och vad du ska göra nästa. Tack för tidigare.

Hej, doktor! Jag hade missad abort i mars, snälla hjälp mig att dechiffrera dessa test! Läkare kan verkligen inte säga någonting! Är det möjligt att spara redan? Tack så mycket för svaret! 10-051 IgA + IgG-antikroppar mot resultatstandard
Klamydia (anti-C. Trachomatis-
IgA + IgG)
_IgA 0. 39 0 - 1
_IgG.

God eftermiddag Hjälp dechiffrera resultaten av analysen för det kvantitativa hepatit c-viruset (IU) 3,7 * 10,5 IE / ml, 1,8 * 10,5 kopior av RNA / ml. Jag förstår inte vad belastningen är? Jag har en graviditet på 13 veckor. Är det farligt för ett barn? Hur länge har jag blivit sjuk? Tack på förhand

God dag! Den 01. 06 är graviditeten inställd på 12,5 veckor före 06 05, jag testade för STD och hittade resultatet av CMV Igm kön. Igg golv Och toxoplasmos Igm Paul. Igg ref. Den första screeningen av abnormiteter i intrauterin utveckling avslöjade inte att ultraljudet var normalt när det gäller vitala tecken. Berätta för mig hur kritiskt tillgängligheten för dessa virus är, vilka behandlingsalternativ som är möjliga och om det är nödvändigt att genomföra en medicinsk ingrepp alls.

God dag! I december 2005 hade jag hepatit B och nu är jag i den 35: e gravidveckan och min obstetrikare-gynekolog kan inte förstå varför jag alltid har olika testresultat för antikroppar mot hepatit B. Jag donerade blod i tre olika laboratorier i en laboratorier sa att jag inte hade hepatit B alls, så det finns ingen antikropp. I en annan sa de att på grund av graviditet har jag felaktiga resultat. Här är resultaten från 26. 05. 15g - Australiskt antigen (HBsAg) -1,14 positivt S /.

18+ Online konsultationer är informativa och ersätter inte ansikte mot ansikte samråd med en läkare. Användaravtal

Dina personuppgifter är säkert skyddade. Betalningar och platsarbete utförs med hjälp av säker SSL.

IgM-klass antikroppar mot parvovirus B19 (bestämning av blodnivåer)

Diagnos av parvovirusinfektion (antikroppar)

Denna analys ingår i blocken:

Vad är det för?

Detta är viktigt: Laboratorier CIR rekommenderar att tester för IgG och IgM för parvovirus B19 införs vid standard screening av infektioner före eller i början av graviditeten: antikroppar mot parvovirus B19, rubella, toxoplasma, CMV och HSV typ 1 och 2, varicella zostervirus (VZV).

Värde av analyser

Parvovirus B19: allmän information

Parvovirus B19 upptäcktes 1975 i England i studien av donatorblod. Parvovirus (från Lat Parvum - liten) består av enkelsträngat DNA som är inneslutet i en proteinkapsel. År 1995 klassificerades humant parvovirus B19 som ett Erythrovirus och omnämndes "B19-virus" eller "B19V". Detta virus är endast patogeniskt för människor och reproducerar uteslutande i prekursorerna av humana erytrocyter. Detta är en typisk virusinfektion som detekteras hos 50-70% av den vuxna populationen (positiv IgG).

Vanligtvis överförs B 19 V av luftburna droppar, såväl som genom blodtransfusioner, transplantationer och transplacentala. Inkubationsperioden är vanligen 4-14 dagar, efter ca 16 dagar utvecklas ett karaktäristiskt utslag. Patienten är smittsam inom 24-48 timmar tills symtomen utvecklas tills utslag uppstår.
IgM antikroppar uppträder ungefär 2 veckor efter infektion (dvs ungefär 4-7 dagar efter symptomstart). Deras maximala belopp observeras efter 30 dagar, på denna nivå varar ca 4 månader. IgG-antikroppar börjar framträda 3-4 veckor efter infektion (det vill säga ungefär 7-10 dagar efter symptomets början) och kan sedan bestå i hela livet.

Den mest kända kliniska manifestationen av infektionen orsakad av parvovirus B19 är eryteminfektiös (även känd som "syndromssyndrom trauma syndrom" eller "femte sjukdom"). Infektionen påverkar vanligen barn mellan åldrarna 4 och 11 år. Detta är en utbredd barndomssjukdom, åtföljd av feber, akut rinit, huvudvärk, mild illamående och diarré (under denna period är barnet mest infektiöst). Sedan efter 2-5 dagar uppträder ett karaktäristiskt utslag på kinderna ("spår av slår"), vilket också kan spridas till benen och stammen.

graviditet

Förekomsten av infektion hos gravida kvinnor med B 19 V är ungefär 1 fall per 400 graviditeter. I de flesta gravida kvinnor är infektionen dock asymptomatisk (!) Därför kan en noggrann diagnos endast göras med serologisk testning (bestämning av IgG och IgM i blodet). Infektion med B 19 V är inte en orsak till att graviditeten avslutas, eftersom detta virus inte har någon teratogen effekt. Men ganska ofta kan B 19 V vara orsaken till utvecklingen av allvarliga komplikationer under graviditeten - fosteranemi, anasarki (fetalt droppe), fosterfosterdöd.

Fostret är särskilt mottagligt för B 19 V mellan 20 och 28 veckors intrauterin utveckling. Under den första infektionen under denna period förekommer nästan alltid fetaltöd. Aktiv infektion leder till fosteranemi, vilket är en viktig faktor i utvecklingen av dropsy, ascites. I slutändan kan parvovirusinfektion i avsaknad av lämplig behandling leda till fosterdöd under andra trimestern eller stillbirth. Fosterdöd uppträder vanligtvis 4-6 veckor efter att moderen är infekterad med parvovirus B 19 och det finns rapporter om död 12 veckor efter infektionssymtom.

Screening och övervakning av gravida kvinnors serologiska status gör det möjligt för oss att bestämma ordningen för ytterligare åtgärder och behovet av ytterligare forskning. IgG-positiva IgM-negativa patienter kan vara säkra på att parvovirusinfektionen inte kommer att orsaka komplikationer under graviditeten. I annat fall är en noggrann och kontinuerlig övervakning av fostrets tillstånd nödvändigt, vilket möjliggör, om det behövs, att föreskriva lämplig behandling i tid.

IgG antikroppar mot parvovirus B 19

Parvovirus B19 IgG

Sätts för kvantitativ och kvalitativ immunanalysbestämning (på mikrostrip) av IgM-antikroppar mot parvovirus B19 i humant serum och plasma

 • Antal prover 12 x 8
 • Förvaring vid 2-8 ° C

Parvovirus B19 orsakar infektiös erytem (EI), även kallad den femte sjukdomen, vilken, beroende på ålder av patienter, kännetecknas av olika symptom från erytematös utslag vid febrilförhållanden till svår artrit, ledsmärta och lymfadenopati. Infektion detekteras efter infektion med B19-viruset efter den nosokomala vägen efter 8-12 dagar efter en period av viremi som varade 5-7 dagar (1,2). Sjukdomen är asymptomatisk fram till slutet av perioden av viremi. Parvovirus B19 infekterar och lyser erytrocytprogenitorer och stör snabbt bildandet av erytrocyter (3).

Samtidigt med början av symtom på sjukdomen (12-17 dagar efter kontakt med viruset) kan IgM-antikroppar detekteras, vars innehåll minskar från 30 till 60 dagar av sjukdomen. Innehållet i IgG-antikroppar ökas med 2-5 dagar efter symptomstart och kvarstår i flera år (4). Det visade sig att fördelningen av IgG-antikroppar mot parvovirus B19 varierar i olika länder. Parvovirus IgG-antikroppar återfinns exempelvis i cirka 25% av hela vuxna befolkningen i Tyskland (5), medan i Conecticut (USA) detekterades IgG-antikroppar i 50% gravida kvinnor (6).

Infektion med parvovirus B19 hos barn är ofta antingen asymptomatisk eller i form av feber i mild form. Hos 20-40% av patienterna infekterade med B19 finns det ett typiskt erytematutslag i ansiktet (utseendet på enskilda ljusa fläckar på kinderna) eller ett retikalt utslag på extremiteterna (2).

Hos vuxna patienter är infektion med parovirus B19 huvudsakligen åtföljd av svåra symptom: feber eller lymfadenopati. Hos kvinnor äldre än 30 år, i 60% av fallen, infekteras infektionen av måttlig till svår artrit och ledsmärta som varar i flera månader (7).

Parvovirus B19 kan orsaka övergående aplastisk kris (TAC) hos patienter som behöver en ökad nivå av erytrocytbildning för att bibehålla normala blodkroppsantal vid kronisk hemolytisk anemi, såsom sicklecellanemi, ärftlig sfärocytos, b-talassemi och autoimmun hemolytisk anemi. (1).

Hos människor med nedsatt immunförsvar, som efter kemoterapi, med medfödd immunbrist eller immunbrist efter att ha smittats med HIV, kan kroniska infektionssjukdomar orsaka allvarlig persistent anemi (8). Hos gravida kvinnor orsakar parvovirus B19 5-10% av fallen fetal droppsyta och i 9-13% av fallen intrauterin död hos fostret (9).

Med många bakteriella och virusinfektioner (till exempel orsakade av streptokocker, rubella, mässling och Epstein-Barr-virus) och hos patienter med autoimmuna reumatoida sjukdomar, uppträder IgM-antikroppar som binder till humana IgG-antikroppar. Dessa IgM-antikroppar, som vanligtvis kallas reumatoida faktorer (RF), för vilken som helst mätning av specifika IgM-antikroppar, kan ge felaktiga positiva testresultat. Detta problem kan övervinnas genom att behandla patientens blodserum med en adsorbent av reumatoida faktorer före analys. Ett sådant reagens ingår i IBL-kit för bestämning av IgM-antikroppar mot parvovirus B19 ELISA. Detta garanterar maximal specificitet av bestämningen utan att minska metodens känslighet.

Detektion av specifika antikroppar mot parvovirus, som bildas efter polyklonal stimulering av andra virusinfektioner, undertrycks som ett resultat av specialdesignat buffertmedium som används i satsen. Alla dessa faktorer ger optimal specificitet och känslighet.

Anti cmv ​​igg 112 vad betyder detta

Anti cmv ​​igg - vad är det. och hur är cytomegalovirus antikroppstestning? Om ett CMV (cytomegalovirus) införs i kroppen, börjar en immunomvandling utvecklas som svar på detta. Inkubationsperioden är inom femton dagar - tre månader. Vid en sådan infektion utvecklas icke-steril immunitet (när fullständig eliminering av viruset inte observeras). Med CMVI (dvs cytomegalovirusinfektion) blir immuniteten långsam och instabil. Reinfektioner kan uppstå på grund av ett exogent virus eller reaktivering av latent infektion.

Efter långvarig uthållighet börjar viruset i kroppen att verka på varje länk i patientens immunförsvar. Först och främst manifesteras den skyddande reaktionen i form av utseendet av specifika antikroppar som hör till klasserna av IgG. Anti cmv ​​igg IHLA-nummer eller indikera en aktuell cytomegalovirusinfektion. eller den som brukade vara.

Anti antikroppar cmv igg - normen. Funktioner av cytomegalovirusinfektion (CMV).


Denna infektion är en viral, utbredd kroppskada, den är bland opportunistiska infektioner som ofta är latenta. Det är möjligt att observera de kliniska manifestationerna av infektion mot bakgrund av immunofrekventa fysiologiska tillstånd (hos barn i åldern tre till fem år av livet, hos gravida kvinnor under andra och tredje trimestern) och hos dem som har förvärvat eller medfödda immunförsvar som HIV-infektion och hematologiska patologier, användningen av olika immunsuppressiva medel, diabetes, strålning och så vidare.

Cytomegalovirus tillhör familjen av herpesvirus. Efter direkt infektion förblir det i människokroppen för praktiskt taget livet. Den är motståndskraftig mot våta miljöförhållanden. Barn i åldern fem till sex år är i riskzonen, liksom vuxna från sexton till trettio och personer som övar analsex. Barnen kännetecknas av överföring av denna infektion genom luftburna droppmetoden, och vuxna kännetecknas av samlag. Cytomegalovir finns i mänsklig sperma och i andra biologiska vätskor. Infektiös överföring från moder till ofödigt barn utförs genom transplacentala metoder under leverans.

Vad betyder anti cmv ​​igg positiv? Resultaten av analysen av cytomegalovirus.


Om en person har fått positiva resultat för cytomegalovirus, har han immunitet mot denna infektion, och han är en bärare av viruset. Ett sådant resultat betyder inte att infektionen befinner sig i ett aktivt stadium eller att patienten har några garanterade faror. Här kommer allt att bero enbart på de individuella egenskaperna hos patientens fysiska tillstånd och på styrkan av hans immunförsvar. Den mest pressande är emellertid frågan om de positiva testresultaten för cytomegalovirus hos gravida kvinnor. Den här infektionen på den framtida babyens små och små organismer kan få en allvarlig och negativ inverkan.

Undersökningar av cytomegalovirus under graviditeten. Vad betyder det om anti cmv ​​igg överskrids?

anti-CMV IgG - 215 - positiv, det...

Andra frågor om ämnet

Välkommen! Min make och jag planerar en graviditet. Jag har HSV och CMV, som jag ständigt behandlar, och jag har behandlat CMV under de senaste 6 månaderna 3 gånger. Nu flyger jag efter valet av immunmodulatorer. Frågan är annorlunda, jag har alltid CMV i smet efter oskyddad samlag, men makan har varken en semen, en prostatajuice eller ett smet av detta virus! Endast IgG-antikroppar överskrider normalt normen. Läkare säger att detta inte är en anledning att behandla min man, och redan en gång behandlar de mig ensam. På.

Vad betyder följande cytomegalovirus-testresultat: inga IgM-antikroppar detekterade, upptäckte IgG-antikroppar 82,3 eml? Behandling krävs?

Hej, jag har CMV IgM 7 347, CMV IgG 250. Vad betyder dessa siffror?

Välkommen! För ett halvår sedan fanns ett missfall, hon genomgick en fullständig undersökning, det fanns ett hormonellt misslyckande (hon behandlade allt med gynekologen-endokrinologen). Efter ett missfall gav jag blod till Torch - allting är bra, förutom CMV IgG - 500 U / ml. (ett halvt år sedan) Resultatet av en ny analys. CMV IgG-460U / ml IgM - ej detekterat, PCR - inte detekterat. Läkaren föreskrev humant immunoglobulin normalt. (3 gånger varannan dag. 25 ml intravenöst + 100 ml saltlösning) Kommer det att påverka den planerade graviditeten? (Vi är redan i.

Välkommen! Mitt cytomegalovirus Ig G 0,693 är positivt. Ig M. Kan jag planera en graviditet? Tack på förhand.

Välkommen! Har testats för cytomegalovirus AT CMV Ig G kritisk OP 0,128 g. och jag har 3 609. Vad betyder detta?

Vad är cytomegalovirusinfektion och hur man behandlar det?

Hallå Mitt barn är 2,8 år gammal. Passerat ett blodprov från en ven: antikroppar mot Giardia-antigener - positiv titer 1:20 - 1:40 A / T. blodimmunoglobulin Jg E 52,05 IE / ml (upp till 45,0 norm). Berätta för mig vad det betyder, och kan vi gå till dagis?

Välkommen! Hjälp snälla, förklara för mig dessa resultat, min doktor i LCD-skärmen svarar inte på mina frågor. Godkända test vid 7-8 veckors graviditet. Upptäckt: Herpes HSV-2 IgG-negativ och cirkulerad riskgrupp. Toxoplasmosis IgG neg och toxoplasmosis IgM positiv. CMV-infektion IgG-sättning. Dessa resultat skrämmer mig, även om jag förstått nästan ingenting. Vad hotar dessa infektioner?

Jag hade redan ett missfall två gånger. Har gått test Herpesinfektion HSV1.2 IgG 40.7 - över normal Cytomegalovirus CMV IgG 1,32 - över normal Toxoplasmosis IgG 124.2 - över normal Avidity a-Tox / gondii IgG 67% Rubella IgG mer än 100 Berätta om jag kan få barn och hur kan jag få behandling, (om någon)?

Hjälp, snälla, jag kan inte räkna ut det! Jag har ett utslag och blodprov hittat CMV. IGM pos. 1/100. IGG - pos. 53% Jag är gravid 15 veckor. Dechiffrera min analys, huruvida den primära infektionen eller kronisk form? Jag ser fram emot att höra med otålighet.

Välkommen! Jag förbereder mig på IVF, cytomeglovirus Ig M är negativt och cytomeglovirus Ig G är positivt. Behöver jag behandlas? Vad är skillnaden mellan dessa virus?

Hej, jag har ett cytomegalovirus rensat från min gudson, jag har ofta varit i kontakt med honom, han är 2,3 år gammal. Jag kan och kyssar. Är infektion möjligt på detta sätt? Om hans föräldrar smittade honom under graviditeten, kan jag få det från dem?

Välkommen! Barnet fann en infektion med CMV, första gången de passerade analysen. Resultatet var följande: IgG-357 (gränser 0-40); IgM - inte detekterat. Föreskrivna en kurs av cykloferon och holos. De passerade andra gången - 225. Återigen, cykelferon, holos och Essentiales gång. Från ett avstånd av 3 gånger ökade resultatet - 239. Ljus tilldelades Viferon med 3 ljus i 14 dagar. Läkaren berättade föräldrarna att klara testet för CMV, TOHO, HPV, kanske infekterar vi barnet. Barnet har svullnad under ögonen, doktorn sa att det kan bero på CMV. Säg mig

Hallå Min man och jag planerar en graviditet. Tidigare testad: IgM antikroppar mot HbcAg, IgM antikroppar mot HCV, TORCH IgG (HVS 1/2, NOXO, CMV, RUB), bakteriologisk kultur, PCR (Chlamydia trachomatis). Enligt testresultaten är allt bra med mig (jag talar från min makas ord, han är läkare) förutom cytomegalovirus. Resultatet av IgM antikroppar mot cytomegalovirus 3,4 IE / ml. Normalintervall: mindre än 0,4 - negativt, resultat, från 0,4 till 0,6 - tveksamt resultat, mer än 0,6 - positivt.

Cytomegalovirus IgM-negativ IgG-positiv: vad betyder det?

Cytomegalovirus (CMV) är ett herpesvirus av den femte typen. CMV-infektion är närvarande i majoriteten av världens befolkning. Under lång tid kan cytomegalovirus, liksom andra herpesvirus, existera i latent form. Den manifesterar sig endast i fallet med nedsatt immunitet. Detta kan bero på en sjukdom eller en persons riskgrupp, som inkluderar:

 • HIV-infekterade;
 • gravida kvinnor (särskilt farlig intrauterin infektion hos fostret);
 • leukemi patienter;
 • transplanterade organ.

Metoder för infektion med CMV-infektion

 • kontakt-hushållsväg (i kontakt med smittat saliv: genom disken eller när man kyssar);
 • sexuellt (i kontakt med infekterade spermier eller vaginala sekretioner);
 • genom intrauterin infektion (transplacentalväg) eller vid förlossning;
 • genom bröstmjölk.

Kliniska manifestationer av cytomegalovirus

Perioden för förvärring av sjukdomen varar från 2 till 6 veckor och uttrycks i allmänhet svaghet, smärta i musklerna, frossa, huvudvärk, i kroppen finns en omstrukturering av immunsystemet.

CMV-infektion kan också uppenbaras;

 • som en akut respiratorisk virusinfektion (ARVI);
 • som kronisk ospecifik inflammation hos könsorganen och urinvägarna;
 • i generaliserad form (kännetecknad av skador på inre organ, åtföljd av bronkit och lunginflammation, som är dåligt mottagliga för antibiotika, inflammation i lederna, en ökning av spyttkörtlarna).

Vidare kan cytomegalovirus orsaka abnormaliteter vid graviditet, foster- och spädbarnspatologi. CMV-infektion är en av de främsta orsakerna till missfall.

Cytomegalovirus: IgM-negativ IgG-positiv

Diagnostik av cytomegalovirus utförs huvudsakligen av PCR eller ELISA. Enzymimmunanalysen är baserad på bestämning av närvaron av antikroppar i blodet - bestämning av immunsystemets reaktion mot infektion. Ett positivt IgG-resultat indikerar att den ursprungliga infektionen med CMV var mer än tre veckor sedan (det förekommer hos 90% av personerna). Det är önskvärt att en kvinna som planerar en graviditet inom en snar framtid borde ha ett liknande resultat. En ökning i IgG-hastigheten av 4 gånger eller mer betyder emellertid uppkomsten av en period av aktivering av cytomegaloviruset och kräver inblandning av en specialist.

Koncentrationen av immunoglobulin IgM bestäms vanligen. Resultatet av IgM (-), IgG (+) är den mest gynnsamma situationen för graviditet, när immunitet utvecklas och det finns ingen risk för primär infektion. Cytomegalovirus är förebyggbart och utgör ingen fara för fostret.